This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Tel. +49 (5131) 999492 - 0
Fax +49 (5131) 999492 - 9

German
English
Bulgarian
Spanish

Специализирани преводи

Принцип на матерния / майчния език: Основна предпоставка за един висококачествен, професионален и представителен превод е принципът на матерния език. Работата на нашите специализирани преводачи, които винаги превеждат на майчиния си език, както и тази на нашите редактори гарантира не само безупречното качество на езика, но и висока компетентност по отношение на културните и обществените особености.

Правило на четирите очи с цел гарантиране на качеството: Както е известно четири очи виждат по-добре от две. Благодарение на триетапния контролен процес: лингвистичен, стилистичен и терминологичен ние осигуряваме оптимално качество на вашите специализирани текстове.

Принцип на специализирането: Екипът на gotraduki е съставен от опитни дипломирани преводачи, които освен със съответната специализация в дадена област разполагат и с дългогодишно ноу-хау както и обширни познания и необходимата професионална компетентност.

Прозрачност в разходите с цел оптимално съотношение между предлаганата услуга и нейната цена: Прозрачността в разходите е основата за едно коректно ценообразуване комбинирано с максимално висока гаранция за качество. Освен това благодарение на използваните от нас модерни технологии (системи за превод с преводаческа памет, ТМ=Translation Memory, както и други инструменти) ние имаме възможност да предложим специализиран превод при изгодни условия без загуба в качеството. Използването на инструменти за CAT (Computer Aided Translation = компютърно подпомогнат превод) гарантира константност, универсалност и специфичност на терминологията за всеки един отделен клиент.

Поверителност: С вашите документи ще се работи грижливо и при максимална поверителност. Нашите преводачи също са обвързани с нашите правила за защита на данните и поверителност. Естествено, преди да ни възложите превод можете да получите подписана от нас декларация за поверителност, която да урежда конфиденциалността на вашите документи.